Szkolenia dla firm

szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (poziom podstawowy)

Podstawy prawne działań ratowniczych
Zakres, obowiązki i stosowane procedury
Podstawowe pojęcia
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Wezwanie specjalistycznych służb ratowniczych
Ratownictwo przedmedyczne
Wstępna diagnostyka stanu poszkodowanych
Ocena czynności życiowych
Postępowanie przy omdleniach i wstrząsie
Prowadzenie akcji resuscytacyjnej (użycie defibrylacji automatycznej AED)
Postępowanie przy krwawieniach, krwotokach i ranach rozległych
Diagnostyka, rodzaje i sposoby zabezpieczeń złamań
Postępowanie przy oparzeniach
Typowe pozycje ratunkowe
Sposoby przenoszenia poszkodowanych i ich zabezpieczania do transportu
Wyposażenie apteczki
Elementy psychologii w postępowaniu z poszkodowanymi i uczestnikami zdarzeń oraz sposoby walki ze stresem ratownika biorącego udział w akcji
Stosowanie defibrylatora automatycznego AED.

Wykład – 2 godziny.
Pokazy z użyciem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę) – 1 godzina.
Prezentacja audiowizualna.

Uwaga: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia kursu w formule hybrydowej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego wymaganego obowiązującymi przepisami.

Kurs podstawowy - 3 godziny (bez ćwiczeń praktycznych)
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zajęć do zleceniodawcy.

Zajęcia przeznaczone są dla grup od 10 do 20 osób.

Koszt podstawowego kursu wynosi 100pln netto / osobę (+ 23% VAT).

Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej

Podstawy prawne działań ratowniczych
Zakres, obowiązki i stosowane procedury
Podstawowe pojęcia
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Ocena zdarzenia, określenie liczby i kategoryzacja poszkodowanych
Zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom, poszkodowanym i uczestnikom wypadku
Ewakuacja poszkodowanych z pojazdów i terenu zagrożonego
Wezwanie specjalistycznych służb ratowniczych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz podstawowe elementy prowadzenia akcji gaśniczej
Podstawowe elementy ratownictwa technicznego
Ratownictwo przedmedyczne
Wstępna diagnostyka stanu poszkodowanych
Ocena czynności życiowych
Postępowanie przy omdleniach i wstrząsie
Prowadzenie akcji resuscytacyjnej (użycie defibrylacji automatycznej AED)
Postępowanie przy krwawieniach, krwotokach i ranach rozległych
Diagnostyka, rodzaje i sposoby zabezpieczeń złamań
Postępowanie przy oparzeniach
Typowe pozycje ratunkowe
Sposoby przenoszenia poszkodowanych i ich zabezpieczania do transportu
Wyposażenie apteczki samochodowej i apteczki ratownika drogowego
Elementy psychologii w postępowaniu z poszkodowanymi i uczestnikami wypadku oraz sposoby walki ze stresem ratownika biorącego udział w akcji
Stosowanie defibrylatora automatycznego AED.

Wykład – 4 godziny
Pokazy z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę) – 1 godzina

Prezentacja audiowizualna
Ćwiczenia (każdy uczestnik ma możliwość ćwiczenia na wszystkich trenażerach) - 3 godziny.

Uwaga: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia kursu w formule hybrydowej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego wymaganego obowiązującymi przepisami.

Kurs ratownictwa drogowego - 8 godzin.
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zajęć do zleceniodawcy.

Zajęcia przeznaczone są dla grup od 10 do 20 osób.

Cena kursu z zakresu ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej wynosi 250pln netto / osobę (+ 23% VAT).

Dodatkowo uczestnik kursu otrzymuje plakietkę „RATOWNIK DROGOWY” do naklejenia na samochód oraz ma możliwość zakupu specjalistycznej apteczki samochodowej w wybranej przez siebie konfiguracji (zwykłej lub wersji Plus) po preferencyjnej cenie.

szkolenia z pierwszej pomocy 5
szkolenia i pokazy (8)

Szkolenie z ratownictwa drogowego i pomocy przedmedycznej (poziom zaawansowany)

Podstawy prawne działań ratowniczych
Zakres, obowiązki i stosowane procedury
Podstawowe pojęcia
Zabezpieczenie miejsca wypadku
Ocena zdarzenia, określenie liczby i kategoryzacja poszkodowanych
Zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom, poszkodowanym i uczestnikom wypadku
Ewakuacja poszkodowanych z pojazdów i terenu zagrożonego
Wezwanie specjalistycznych służb ratowniczych
Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz podstawowe elementy prowadzenia akcji gaśniczej
Podstawowe elementy ratownictwa technicznego
Ratownictwo przedmedyczne
Wstępna diagnostyka stanu poszkodowanych
Ocena czynności życiowych
Postępowanie przy omdleniach i wstrząsie
Prowadzenie akcji resuscytacyjnej (użycie defibrylacji automatycznej AED)
Postępowanie przy krwawieniach, krwotokach i ranach rozległych
Diagnostyka, rodzaje i sposoby zabezpieczeń złamań
Postępowanie przy oparzeniach
Typowe pozycje ratunkowe
Sposoby przenoszenia poszkodowanych i ich zabezpieczania do transportu
Wyposażenie apteczki samochodowej i apteczki ratownika drogowego
Elementy psychologii w postępowaniu z poszkodowanymi i uczestnikami wypadku oraz sposoby walki ze stresem ratownika biorącego udział w akcji
Stosowanie defibrylatora automatycznego AED.

Wykład – 4 godziny.

Pokazy z wykorzystaniem fantomów (dorosły, dziecko, niemowlę) – 1 godzina.

Prezentacja audiowizualna

Ćwiczenia (każdy uczestnik ma możliwość ćwiczenia na wszystkich trenażerach) - 3,5 godziny.

Test kwalifikacyjny – 0,5 godziny - (zaliczenie daje możliwość uzyskania zaświadczenia.

Uwaga: w związku z pandemią COVID-19 oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia kursu w formule hybrydowej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego wymaganego obowiązującymi przepisami.

Kurs zaawansowany trwa 9 godzin.
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania zajęć do potrzeb zleceniodawcy.

Zajęcia przeznaczone są dla grup od 10 do 20 osób.

Koszt kursu ratownictwa drogowego wynosi 300pln netto / osobę (+ 23% VAT).

Dodatkowo uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z wytycznymi EDU PL.

Scroll to Top